Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer kan:

enten forhåndsgodkendes af Aalborg Kommune og derefter vedtages på generalforsamling

eller vedtages på generalforsamling og efterfølgende indsendes til Aalborg Kommune til godkendelse.

Godkendelse foretages af Aalborg Kommunes jurist i Teknisk Forvaltning.

Vedtagne og godkendte ændringer skal skrives ind i de originale vedtægter, som opbevares digitalt sammen med ejerlaugets papirer.

De nye godkendte vedtægter underskrives af alle i forretningsudvalget. Vedtægterne sendes herefter til påtegning hos Aalborg Kommune sammen med referat fra generalforsamlingen underskrevet af dirigenten valgt på generalforsamlingen.

Vedtægterne skal herefter omdeles til alle husstande.

Vedtægtsændringer 1980 og 1992

Vedtægtsændringer 1980-2001

Vedtægtsændringer 1996-1997

Vedtægtsændringer 2001

Vedtægtsændringer 2008