Praktisk info

Grundejerne på Gravenstenvej skal overholde de forpligtelser, der er angivet i deklarationen, og som er besluttet på generalforsamlinger.

Se mere under punkterne “Vedligeholdelse af grønne områder” og “Praktiske oplysninger om kloak og el”.