Praktiske oplysninger om kloak og el

Grundejerne skal hver for sig ren- og vedligeholde deres private stikledninger for henholdsvis spildevand og overfladevand (regn mm.).

Kommunen vedligeholder de fælles, offentlige kloakledninger i stamvej og stikveje.

Hvis der kommer stop i offentlige ledninger tilkaldes kommunen.

Se hvor ledningerne ligger på nedenstående skitse:

Praktiske oplysninger om kloak og el