Efterårsbrev 2014

Ejerlauget ” Fjordparken ” – Efterårsbrev fra bestyrelsen.- 2014

Kære Gravenstenere , hermed info. Vedr:

1. 3 Limfjordsforbindelse: Bestyrelsen har været til et annonceret møde i Studenterhuset i oktober. Mødet var på initiativ fra diverse foreninger/enkeltpersoner som er berørt af den planlagte 3 Limfjordsforbindelses linjeføring.Man havde stadig ikke opgivet modstanden mod at forbindelsen skal gå over Egholm, men ville kæmpe videre med alle midler!- ( se mere om dette på: www. fremtidensaalborg.dk . Vi har netop lige modtaget kortmateriale fra Aalborg Kommune over den vedtagne linje!.- Dette er blevet rundsendt til beboerne via mail. Ud fra dette kan man vurdere i hvor høj grad man er berørt!

2. Stammede træer: Alle udgåede opstammede træer er nu erstattet af nye – men husk , at disse nye træer skal manklippe således, at det kun er de øverste topskud der er tilbage . dette gøres nu, hvor træerne hviler!! – er man i tvivl, så kontakt bestyrelsen , men træerne skal altså opstammes og det gælder også de gl. Opstammede træer!!- fortages denne vedligeholdelse ikke skal bestyrelsen få det lavet på den respektive grundejers regning!!

3. Snerydning: Nu er det snart tid for dette, så Husk at du som grundejer i henhold til loven om “Snerydning på fællesveje og stier” skal sørge for vedligeholdelse. Sidste år var alt i orden på Vest stien, men på Øst stien var der nogle grundejere der ikke foretog snerydning!!- undlades dette får bestyrelse dette foretaget for grundejererens regning!!

4. Kantsten langs Stamvejen: Vi har som lovet Kontaktet Kommunen vedr. Revner i asfalten langs disse: Kommunen er stadig uvillig til at lave dette! Vil stadig kun lave huller der er til fare for sikkerheden!!- vi giver dem dog ikke ro og presser stadig på og et af vore argumenter er , at vi holder kantstenene fri for ukrudt så det ikke er derfor vejen revner langs kantstenene . Så derfor er det vigtigt, at du holder dine kantsten fri for ukrudt! både af hensyn til ovennævnte, -afledning af regnvand/smeltevand samt din nabo der holder sine rene!!

5. Mangl. Mailadresser: Vi mangler nu kun 5 beboeres mail! – er det din vi mangler så send den venligst til : jobe@stofanet.dk også hvis du har fået ny!

6. Sociale tiltag: Som der står i referat , var Sommerfesten en succes, en stor tak til de beboere der gjorde det muligt med erlagt arbejde og deltagelse. Vi håber dette giver mod på at lave noget lignende næste år, måske udvidet med Sct. hansfest ell. lignende.

 

Bestyrelsen ønsker hermed alle Gravenstenere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.