Kontingent

  • Alle husstande modtager årligt – på generalforsamling eller kort derefter – indbetalingskort til betaling af kontingent til ejerlauget
  • Kontingent indbetales via indbetalingskort/betalingsservice/ bankoverførsel mv.
  • Rettidig indbetalingsdato er 15. juni hvert år
  • Husnummer og evt. navn oplyses i forbindelse med indbetaling