Dagsorden og referat 2014

Referat af generalforsamling i Ejerlauget Fjordparken den 10. april 2014.

Valg af dirigent

Formanden Bent bød velkommen, og gik over til valg af dirigent, hvor Jørgen Vestergaard ( nr. 40 ) blev valgt.

Jørgen takkede for valget, og oplyste at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter gav han ordet til formanden til forretningsudvalgets beretning.

Forretningsudvalgets beretning

Formanden aflagde udvalgets beretning. Denne blev godkendt. Se beretning som er vedlagt. Erik Thorn ( nr. 18 ) roste bestyrelsen for deres arbejde.

Aflæggelse af driftsregnskab og budget til godkendelse

Kassereren aflagde driftsregnskab og budget. Alice oplyste at regningen for snerydning ikke var kommet, da der skulle laves regnskab, så den kommer først med på næste års regnskab. Hun henstillede til at alle betaler til tiden og sidste rettidig indbetaling er d. 14-06-14. Dagmar ( nr. 30 ) spurgte om regningen for snerydning var kommet, og det var den. Driftsregnskab og budget blev godkendt.

Indkomne forslag

Der var kommet et forslag ind fra Birthe Frimer i nummer 1. Spørgsmålet var om der kunne blive lagt asfalt på vejen ind opad kantsten, så vi bliver fri for al det ukrudt der kommer op der af gabende mellemrum, da det efterhånden bliver meget der også skal passes udenfor ens område.

Forretningsudvalget har snakket med kommunen to gange. Kommunen har været herude og kigge, men de vil ikke gøre noget ved det, da der ingen risiko fare er. Vi skal ikke selv til at gøre noget, da det kan ende med at vi selv skal holde hele vejen. Forslaget blev drøftet, og vi besluttede at forretningsudvalget tager fat i kommunen en gang mere.

Valg af medlemmer til forretningsudvalget

Bent ( nr. 38 ) og Jan ( nr. 6 ) var i år på valg, og modtog genvalg.

Valg af revisor

Jørn Jensen ( nr. 20 ) blev genvalgt som ejerlaugets revisor.

Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Næste års generalforsamling afholdes onsdag d. 15 april 2015.

Eventuelt

Ejerlauget har fået sin egen hjemmeside som er på prøve indtil d. 31/12-14. Den .hedder 983171.123hjemmeside.dk. Hjemmesiden blev præsenteret med projektor på lærred. Planen med denne side er, at alt information til grundejerne skal kommer her og ikke i postkassen mere. Eneste minus ved denne side er, at informationen skal lægges ind manuelt, man kan ikke scanne det ind. Marianne ( nr. 25 ) sagde, at der findes en gratis webside som hedder wordpress , og der kan man scanne alt ind. Hjemmesiden blev drøftet, og der var kun positiv opbakning.

Jørgen ( nr. 40 ) syntes at forretningsudvalget skulle kigge på vedtægterne, om der var noget der skulle rettes, da det er mange år siden de er blevet lavet.

Der var store roser til Bent for det fine stykke arbejde han udfører med de fælles grønne arealer.

Karen ( nr. 24 ): Vi har selv fået hund og vi vil gerne opfordre alle til at man altid samler hundelort op efter sin hund OGSÅ når det er udenfor stierne…….. og ikke smider poserne fra sig. Emnet blev diskuteret og man kom frem til, at man kun kan opfordre beboerne på Gravenstenvej der har hund, at samle deres hunds efterladenskaber op efter sig, og ikke smide posen fra sig. Hvad andre gør er vi ikke herre over.

Thorn ( nr. 18 ): Der er nogle på vejen der fyrer med ret ubehageligt træ eller andet og det genererer ret mange mennesker og bør stoppes. Emnet blev godt og grundigt diskuteret. Dette er ikke noget forretningsudvalget kan gøre noget ved, men man kan kun opfordre dem med pejs/brændeovn at tænke på andre og ikke mindst HUSK at fyrer med det korrekte brænde. Se vedlagte info.

Tak til Jørgen nr. 40, for den gode måde at være ordstyrer på.


 

Generalforsamling

Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.00
—————————————————————————————-
Der indkaldes til generalforsamling i ejerlauget Fjordparken- Hasseris.
Generalforsamlingen afholdes Vandrehjemmet, Skydebanevej 50.

                                    Program:

kl. 19.00: Spisning
kl. 20.00: Generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent.
2. Forretningsudvalgets Beretning
3. Aflæggelse af driftsregnskab til godkendelse – regnskabet kommer
senere.
4. Godkendelse af budget.
5. Indkomne forslag.
( Skulle være forretningsudvalget ihænde senest 15. marts 2014. )
6. Valg af medlemmer til forretningsudvalget.
Formand: Bent Rasmussen , nr. 38  ( på valg )
Sekretær: Jan Jørgensen ,     nr. 6   ( på Valg )
7. Valg af revisor.
8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
Denne fastsættes til :  tirsdag den 7 april 2015
9. Eventuelt.

Af hensyn til spisningen vil vi bede dig/jer tilmelde jer til generalforsamlingen hos et af medlemmerne af forretningsudvalget senest søndag d. 6 april 2014. Evt. mail til Bent Rasmussen jonnabent(@)stofanet.dk