Efterårsbrev 2013

Kære Gravenstenere, hermed info. Vedr:

1.Bestyrelsen: Formand: Bent Rasmussen nr. 38 – Næstformand: Gitte Nielsen nr. 35 – Kasserer: Alice Kortegaard. nr. 23 – Sekretær: Jan Jørgensen nr. 6
2. Stammede træer: Her er vi ved at være på plads, de sidste grundejere er nu ved at få plantet de sidste erstatningstræer ( Tak til alle for den positive modtagelse vi har fået når vi har ude omkring dette ) – men husk det er nu man skal ud og klippe vildskudene på stammen således at træet bliver ved med at være opstammet!
3. Nabohjælp: Vi havde kriminalpræventive råd ude og fortælle om dette på Generalforsamlingen. Vi har fået sat skilte op omkring dette og nu er det op til dig at tilmelde sig hertil på www.nabohjælp.dk , her kan du også læse om,hvordan du gør.Flere beboere har fået det op at køre og det virker rigtigt godt. Skilte er godt, men ikke nok! Det virker først når man i området deltager massivt. Gør man det er erfaringen, at indbrud falder med 25 – 30 %!!
4. Snerydning: Nu er det snart tid for dette, så husk, at du som husejer har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på stier/stamveje udfor/omkring din grund!.Sker der uheld grundet manglende vedligeholdelse er det dig der er erstatningspligtig.
5. De grønne arealer udfor!omkring parcellen: Der gøres opmærksom på , at det ikke er tilladt i henhold til offentlig om samme at bruge disse til langtidsopbevaring af materialer/biler / træ mv.( dette af hensyn til naboerne)
6. Evt. fremtidige tiltag på vejen: Der er efterhånden ved at være en del yngre familier med børn på vejen igen, så måskje er det ved at være aktuelt med en genoptagelse af tidligere arrangementer såsom, Fastelavnsfest , Sct. Hans mv. – synes du dette , så meld dig til , at tage en tørn i et evt. ” Festudvalg”!
7. Mangl. Mailadresser: Det er vigtigt bestyrelsen har alle beboeres mail, dette fordi fremover vil næsten alt information fra bestyrelsen blive rundsendt pr. mail. Vi mangler i øjeblikket mailadresser fra 14 husstande! – er det din vi mangler? – så send den venligst til: jonnabent@stofanet.dk