Dagsorden og referat 2013

Referat fra Generalforsamlingen , 17 april 2013.

Valg af dirigent:

Formanden Karin bød velkommen, og gik over til valg af dirigent, hvor Jørgen Westergaard ( nr. 40 ) blev valgt.

Forretningsudvalgets beretning:

Formanden aflagde udvalgets beretning. Denne blev godkendt. Henning ( nr. 32) roste bestyrelsen for deres arbejde.

Aflæggelse af driftsregnskab og budget til godkendelse:

Kassereren aflagde driftsregnskab og budget. Alice henstillede til, at man kun betaler kontingent 1 gang årligt! og hun henstillede også til at alle betaler til tiden ( sidste frist: 15.06.13 ) driftsregnskab og budget blev godkendt.

Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Valg af medlemmer til forretningsudvalget:

Karin ( nr. 40 ) og Alice ( nr. 23 ) var på valg i år. Karin genopstillede ikke , mens Alice modtog genvalg. Gitte Nielsen ( nr. 35 ) valgte at stille op og blev valgt ind i forretningsudvalget . Karin blev takket for sin indsats for ejerlauget.

Valg af revisor:

Jørn Jensen ( nr. 20 ) blev genvalgt som ejerlaugets revisor.

Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling:

Næste års generalforsamling afholdes tirsdag d. 8 april 2014.

Eventuelt:

Henning ( nr. 32 ) spurgte om der var planlagt nogle fælles arbejdsdage i år ? og det er der ikke.Han spurgte også om man havde hørt om snerydning/græsslåning kan gøres bedre og billigere fra andre og det har bestyrelsen gjordt.Dette har ikke været muligt. Tommy ( nr. 11 ) spurgte bestyrelsen om de havde snakket om, man skulle prøve at holde vejfest igen, men det har den ikke. Tommy ville gerne arbejde videre med vejfesten, så det fik han lov til. Stien fra Nørholmsvej ned til vandet blev benævnt og drøftet.


Generalforsamling og foredrag

Onsdag den 17. april 2013 kl. 18.00
Der indkaldes til generalforsamling i ejerlauget Fjordparken – Hasseris.
Generalforsamlingen afholdes på Aalborg væddeløbsbane – NKI Arena.

Program:

 • Kl. 18.00: Foredrag om tyverisikring af dit hjem, v/ Andreas Mylund
  Andersen, Aalborg politi
 • Kl. 19.00: Spisning
 • Kl. 20.00: Generalforsamling

 Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Forretningsudvalgets beretning
 3. Aflæggelse af driftsregnskab til godkendelse – regnskabet kommer senere
 4. Godkendelse af budget
 5. Indkomne forslag.

     (Skulle være forretningsudvalget i hænde senest 15. marts 2013)

 1. Valg af medlemmer til forretningsudvalget
  • Formand Karin Vestergaard, nr. 40        (på valg)
  • Kasserer Alice Kortegaard, nr. 23           (på valg)
 2. Valg af revisor
 3. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
 4. Eventuelt

Af hensyn til spisningen vil vi bede dig/jer tilmelde jer til generalforsamlingen hos et af medlemmerne af forretningsudvalget senest mandag d. 8. april 2013. Evt mail til Karin Vestergaard: Jorgen.karin@vestergaard.mail.dk

klip —————————————————————————-klip

Fra Gravenstenvej nr. ____­ kommer vi ____beboere til generalforsamlingen