Vedligeholdelse af grønne arealer

Grundejerne på Gravenstenvej har ansvar for at vedligeholde græs, hække, træer og belægning. Det betyder regelmæssig græsklipning, hækklipning, opstamning af træer, eventuel udskiftning af træer og hæk samt ukrudtsbekæmpelse, snerydning og glatførebekæmpelse på befæstede arealer. Stier og fortove holdes fri for beplantning, så den ikke er til gene for forbipasserende.

Se nedenstående skitse, der præciserer den enkelte grundejers ansvar for vedligeholdelse af arealer på og omkring egen parcel.

Skitsen bygger dels på deklaration og vedtægter, dels på forslag (efter nærhedsprincip) vedtaget på generalforsamling i 1988.

Vedligeholdelse af grønne arealer