Høring om pålæg af §35 byggelinje, november 2014

Der er nu udlagt byggelinjer for tilkørselsvejen til Egholmforbindelsen. Byggelinjerne går i forlængelse af Mølholmsvej forbi Gravenstenvej og løber ud i Nørholmsvej. Eventuelle bemærkninger skal sendes til Vejdirektoratet inden 14 dage.

Høring om pålæg af §35 byggelinje på ejendommen, 13. nov. 2014

Udkast til deklarationsrids, 13. nov. 2014